Η ελληνική εκδοχή “ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ”

Η Αγγλική εκδοχή “ASLEPIADES NON PROFIT ASSOCIATION OF CARE FOR DISABLED PERSONS”

Το Κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο με την επωνυμία “ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ” έχει ως κύριο σκοπό την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία. Σύγχρονης εστίας υποδοχής και διαμονής ατόμων διαφόρων μορφών αναπηρίας ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ και τα οποία θα συνεισφέρουν στα οικονομικά τής Εστίας στα πλαίσια του προγράμματος που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στον Καναδά.