Διεύθυνση :  Σηλυβρίας 5 Νέα Σμύρνη. TK 17123 Αθηνα

www.asklipiadis-amea.gr
Facebook : https://www.facebook.com/asklipiadisamea

eMail : Info@asklipiadis-amea.gr